Вимоги до районної виставки «Методичне новаторство навчального закладу»

Районна виставка «Методичне новаторство навчального закладу» проводиться в рамках районного методичного фестивалю , який відбудеться 28 березня 2018 року в Григорівській ЗОШ І-ІІІ ст. Виставка проводиться під гаслом «Методична діяльність у суспільстві, яке навчається».
Презентація методичної роботи оформляється у формі колажу* (на листах, у буклетах, онлайн-презентаціях). Текст та фото мають містити таку інформацію:
– тема над якою працює заклад;
– форми методичної роботи (індивідуальні, колективні, епізодичні)
– інноваційна та дослідно-експериментальна робота;
– моделювання, проектування освітніх технологій;
– впровадження продуктивних технологій у навчально-виховний процес;
– огляди педагогічної майстерності;
– панорама методичних новинок, які використовує заклад;
– предметні декади;
– організація роботи з обдарованими дітьми;
– звіт педагогічної майстерності;
– іміджева реклама.
Метою виставки є:
– вивчення та запровадження кращого досвіду методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів району;
– наявність інноваційних форм, інноваційного підходу до організації методичної роботи;
– роль методичної ради та методичних об’єднань навчального закладу у формуванні професійної компетентності педагогічних працівників;
– управління методичною роботою, нові моделі методичної роботи;
– імідж у системі методичного простору району, області;
– психологічна підтримка науково-методичної роботи.
Основні завдання виставки:
– розглянути напрями методичного супроводу професійного розвитку педагога в їх різноманітності й варіативності, адресній спрямованості;
– виявлення наступності в процесі введення інновацій, прогнозування результатів, вивчення доцільності тиражування досвіду;
– реалізація педагогічних інновацій, відпрацювання нового змісту й механізмів організації методичної роботи;
– визначити шляхи неперервного вдосконалення, реалізувати індивідуальний підхід до методичної роботи й управління самоосвітою педагогів;
– оновлення форм і методів роботи;
– інформації про педагогічні надбання з різних напрямів методичної діяльності.

*Колаж (від французького слова collage) означає наклеювання. Воно ввійшло в різні сфери діяльності людини. Але у всіх значеннях колажу є щось загальне, з’єднуюча їх характеристика: завжди передбачається залучення уваги до об’єкта за допомогою неординарних, різнопланових засобів, що акцентують увагу глядача, слухача на певних сторонах і властивостях об’єкта, предмета діяльності людини, з метою створення яскравого уявлення про нього або передачі художнього образа.
У методичній літературі колаж – це:
1) прийом в образотворчому мистецтві, що полягає в наклеюванні на яку-небудь основу матеріалів, що відрізняються від неї по кольору й фактурі;
2) твір, виконаний в пробній техніці.

Колаж – це, насамперед, засіб зображальної наочності, що представляє собою образне, схематично фіксоване, за допомогою мовних і екстралінгвістичних засобів відображення деякої частини предметного змісту, об’єднаного ключовим, ядерним, поняттям-реалією .