Методичні рекомендації для практичних психологів та соціальних педагогів.

Методичні рекомендації на 2019 – 2020 н. р.

 З метою удосконалення діяльності працівників психологічної служби системи освіти відділу освіти Обухівської районної державної адміністрації рекомендуємо:   З метою удосконалення діяльності працівників психологічної служби системи освіти відділу освіти Обухівської районної державної адміністрації рекомендуємо:

  1. Планування  діяльності здійснювати за річним та щомісячним планом роботи). 

На початку навчального року 

  2. Звітність здійснюється за нормативами часу  на  основні  види роботи практичного психолога та соціального педагога.

В кінці навчального року

  3. Важливі кроки для організації психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу:

– максимального забезпечення навчальних закладів усіх типів практичними психологами та соціальними педагогами;

– покращання методичного забезпечення діяльності працівників служби;

– організація надання допомоги постраждалим внутрішньо переміщеним учням і їх сім’ям в адаптації до нових умов проживання і навчання, дітям і сім’ям учасників АТО;

– сприяти психологічній готовності випускників до зовнішнього незалежного оцінювання. Даній проблемі варто приділити увагу на «годинах психолога»;

– допомога у вирішенні проблем адаптації дітей до навчального закладу  та запобігання конфліктам в учнівських колективах;

– забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення належних соціально-психологічних умов для комфортного освітнього середовища та захисту честі і гідності учнів, вихованців;

– вирішувати проблемні питання за пріоритетними напрямами, виходячи із конкретних запитів учасників навчально-виховного процесу;

– психологічний супровід дитини з ООП(особливі освітні потреби).

Постійно

4.Забезпечувати психологічне і соціально-педагогічне забезпечення та супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативна і просвітницька робота з батьками таких дітей.

Постійно

5.Психологічна служба, забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти.

Постійно

 Методист з                                                                                     Н. В. Комісаренко

психологічної служби