Освітній менеджмент. Шляхи успішного керівництва.

З метою підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників у міжкурсовий період та відповідно  до річного плану роботи РМК відділу освіти Обухівської районної державної адміністрації, 25 жовтня 2018 року в закладі дошкільної освіти «Ялиночка» смт. Козин відбувся постійно діючий семінар-практикум керівників закладів дошкільної освіти району на тему: «Освітній менеджмент. Шляхи успішного керівництва. Вимоги до сучасного управлінця».

Протягом багатьох років семінар очолює досвідчений, талановитий керівник Стопник Любов Михайлівна, директор вищеназваного закладу.

Ключовою фігурою в освіті є керівник – директор. Від його професіоналізму напряму залежить якість освіти, компетентність педагогів, культура батьків, партнерство з громадою і якість життя кожного з них не лише сьогодні, а й в майбутньому.

В Україні вперше розроблено Базовий стандарт професійної діяльності директора школи асоціацією керівників шкіл України  та спільно з вітчизняними та зарубіжними науковцями Нідерландської школи освітнього менеджменту при Амстердамському університеті у межах Українсько-Голландського проекту UDEM.

Відповідно до стандарту, керівник ЗДО є ключовою фігурою в закладі, соціальним лідером, громадським діячем, який повинен володіти професійними знаннями, уміннями, бути здатним і готовим ефективно керувати закладом, як відкритою та активною соціально-педагогічною системою, мати сформовані соціально значущі особистісні якості та моральні чесноти, досвід та інші менеджерські та лідерські якості тощо.

Любов Михайлівна наголосила, що відповідно до Концепції Нової української школи, керівник освітнього закладу потребує якісної професійної підготовки менеджера освіти чи підвищення кваліфікації за новою освітньою програмою та критеріями, тому що цього вимагає насамперед світова спільнота інформаційної цивілізації в глобалізаційному вимірі, виклики, які стоять перед нею, нова парадигма управління і Нова українська школа.

Було опрацьовано багато нових концепцій, систем, зокрема, теорію Кайрос-менеджменту (або менеджмент зручного моменту), а також розглянуто 10 якостей ефективного керівника, загальні риси внутрішнього педагогічного іміджу, мистецтво та принципи управління, індивідуальні стилі лідерства, шляхи успішного керівництва тощо. Проведено тестування.

Чураченко Тетяна Володимирівна, директор ЗДО «Черешенька» Великодмитровицької сільської ради, тренер по впровадженню освітньої програми «Впевнений старт», яка була запрошена на Всеукраїнський науково-методичний семінар для тренерів-представників проекту «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ», що проходив в м. Києві 24.10. 2018 року,  поділилася своїми враженнями та надала вичерпну інформацію  про шляхи співпраці з Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України в рамках реалізації Концепції  НУШ.