Про навчання викладачів інтегрованого курсу «Мистецтво»

Останні десятиліття значно актуалізувалися інтегративні тенденції не

тільки в науці, культурі, мистецтві, а й в освіті. У багатьох зарубіжних країнах у початкових класах водночас із моно предметними  діють комплексні програми з мистецтва, широко застосовуються різноманітні міждисциплінарні курси з естетичним компонентом. Так, наприклад, інтегроване навчання мистецтв («музика — малювання — танець —драма») характерне для шестирічної початкової школи Бельгії. У Польщі новітньою шкільною реформою передбачене викладання в початковій школі інтегрованого курсу мистецтва (музика спільно з малюванням) та широкі міжцредметні зв’язки цього курсу з рідною мовою, фізичною культурою, Природознавством. У Росії набули поширення навчальні програми з інтегрованих курсів, спрямованих на поліхудожнє виховання учнів («Живий світ мистецтва», «Синтез мистецтв» та ін.).   Подолання ізольованості в опануванні мистецький дисциплін інтенсивно відбувається в американських школах за принципом так званої «естетичної парасолі».

У Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), у державних

стандартах початкової середньої освіти стратегії інтегративності й варіативності загальної мистецької освіти визначені як головні орієнтири її

подальшого розвитку. Оскільки, сьогоднішнім першокласникам через 12 років доведеться розпочинати самостійне життя в суспільстві здебільшого аудіовузіальної культури, де традиційні види мистецтва будуть існувати як окремо, так і в найрізноманітніших формах взаємодії та синтезу.

З цією метою протягом навчального року  КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» організовує навчання  викладачів інтегрованого курсу «Мистецтво».

З  23 жовтня  по 26 жовтня  2019 року на базі навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 А. С. Малишка та навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей» були організовані навчання педагогів закладів загальної середньої освіти міста та району.