Тренінгове заняття на тему: “Емоції та почуття”.

 « Ні слова,ні думки ,ні навіть вчинки наші не виражають  так яскраво нас самих і наше ставлення до світу, як наші почуття…»

                                                                                                                                                                                                                       К.Д.Ушинський

20.05.2019 року методистом відділу освіти Обухівської РДА   Комісаренко Н.В. разом з представниками Центру у справах дітей  було проведено тренінгове заняття на тему: “Емоції та почуття”.

Емоції (від лат. «Emotion» – хвилювання) – це різні психічні явища, що виражають у формі безпосередніх переживань значущість для індивіда тих чи інших предметів і ситуацій і є важливим фактором регулювання його життєдіяльності. Емоції – це безпосереднє упереджене переживання життєвого сенсу, явищ і ситуацій.

          Характерною особливістю емоцій і почуттів є те, що вони охоплюють особистість  повністю. Здійснюючи майже блискавичну інтеграцію, тобто об’єднання в єдине ціле всіх функцій організму, емоції і почуття сигналізують про корисні або шкідливі впливи на організм. Завдяки цьому вони мають універсальне значення для життя організму.

 Характер емоцій дитини говорить оточуючим про особистість, що формується. Емоції дітей і підлітків є для вчителя, батьків своєрідними індикаторами; вони вказують, наскільки успішно формується те, що К.Д.Ушинський назвав ладом людської душі, а саме — спрямованість особистості. Таким чином, емоції  говорять про головний зміст особистості, тому що допомагають розкрити внутрішній світ людей. Завдяки емоціям ми краще розуміємо оточуючих, можемо, не використовуючи  мову, судити про стан один одного. Люди, що належать до різних культур, спроможні безпомилково сприймати й оцінювати вираження людської особистості  саме завдяки емоціям, розпізнавати такі емоційні стани, як радість, гнів, сум, страх, подив.