Тренінгове заняття на тему: “Самопізнання”.

30.05.2019 року методистом з психологічної служби Комісаренко Н.В. разом з представником Центру у справах дітей було проведено тренінгове заняття на тему: “Самопізнання”.

Таємниця особистості, її виключності нікому не зрозуміла до кінця. Особистість людська є більш таємничою, аніж світ.Сутність самопізнання полягає у забезпеченні саморозвитку людської сутності конкретного індивіда, його особистості, його неповторної індивідуальності, його людяності.
Самопізнання — це також своєрідний механізм пізнавальної діяльності людини, в основі якого лежить процес рефлексії Рефлективність мислення та пізнання людини є, власне, здатність активного перетворюючого та пізнавального впливу відносно самого себе, на себе. 
Самопізнання — пізнання самого себе, своїх життєвих цінностей,пізнання своїх індивідуальних особливостей, риси свого характеру, свого відношення до інших людей. 
Головне завдання для кожної людини – зрозуміти, що сенс нашого життя переплітається з сенсом життя інших людей, тому важливо пам’ятати, що ми живемо не лише заради себе, а заради самого життя на нашій планеті.