Звіти про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року.

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,гімназіями. колегіумами» (найменування бюджетної програми)
Надання загальної середньої освіти всчірніми(змінними)школами
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
Придбання, доставка та зберігання підручників і посібників
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
Здійснення централізованого господарського обслуговування
Утримання інших закладів освіти:
«Надання допомоги дітям-сиротам. дітям позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років»
Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території