Про наступність в роботі дошкільної та початкової освіти в умовах реалізації Концепції Нової української школи та Державного стандарту початкової освіти

19 вересня 2018 року в Григорівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Обухівської районної ради Київської області відбулася інструктивно-координаційна зустріч керівників закладів дошкільної освіти району різних типів  і форм власності на актуальну тему «Про наступність в роботі дошкільної та початкової освіти в  умовах реалізації Концепції Нової української школи та Державного стандарту початкової освіти».

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки України. Головна мета – створити школу, в якій буде комфортно навчатися і яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у житті.

Закладам дошкільної та загальної середньої освіти необхідно подбати про послідовність, поступовість принципів навчання й виховання. Вкрай важливо зробити безболісним для дитини перехід від однієї вікової сходинки до наступної, максимально зблизити умови розвитку виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів.

Про Концепцію Нової української школи, Державні стандарти початкової освіти, про зміст освіти, методику – презентувала  Кучма Леся Анатоліївна, вчитель початкових класів Григорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Леся Анатоліївна  звернула  увагу керівників закладів дошкільної освіти, що відповідно до нового Державного стандарту початкової освіти освітній процес у початковій школі організовується за циклами, з урахуванням вікових особливостей фізичного, психологічного і розумового розвитку дітей 6-10 років. Перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1-2 класи); другий цикл – основний (3-4 класи). Це нововведення створює передумови поступового психологічно-комфортного переходу дитини від ігри до навчання, що є провідними видами діяльності дітей відповідного дошкільного і молодшого шкільного віку.

Чураченко Тетяна Володимирівна, директор ЗДО «Черешенька» с. Великі Дмитровичі, розкрила зміст освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку за освітньою  програмою «Впевнений старт» (нова редакція), розробленої на виконання Плану пріоритетних дій Уряду в 2017 році. Матеріали програми окреслюють оптимальний комплекс розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістових напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей старшого дошкільного віку. Реалізація вимог освітньої програми «Впевнений старт» передбачає застосування вихователями закладу дошкільної освіти діяльнісного підходу, врахування специфічних видів дитячої діяльності (ігрова, комунікативна, образотворча тощо), забезпечує формування психологічної зрілості, життєвих компетентностей та готовності до систематичного навчання старшого дошкільника в Новій українській школі.

Про необхідність узгодженості дій психологічних служб закладів дошкільної і початкової  освіти  наголосила Комісаренко Наталія Василівна, методист з психологічної служби РМК відділу освіти. Здійснення єдиного психолого-педагогічного контролю за динамікою розвитку дітей, дослідження рівня розвитку базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку як умови успішного навчання в початковій школі,  аналіз умов успішної адаптації учнів першого класу до шкільного життя.

Методист РМК відділу освіти Тищенко Олена Якимівна, розкриваючи зміст листа МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», наголосила, що  діяльність закладів освіти має здійснюватися педагогічними колективами спільно і системно. Об’єднані зусилля педагогічних колективів закладів дошкільної і загальної середньої освіти, батьківської громадськості забезпечить психологічно виважений та успішний для дитини перехід з попереднього рівня – дошкільна освіта, на наступний – початкова освіта.

  Відділ освіти, директори закладів дошкільної освіти висловлюють вдячність директору школи Янківській Наталії Єгорівні,  заступнику директора Рудь Людмилі Миколаївні за створення належних умов   проведення інструктивно-координаційної зустрічі дошкільників та початківців району.

методист РМК відділу освіти Тищенко О.Я.