Атестація педагогічних працівників закладів освіти Обухівського району

          5 квітня 2019 року в лекційному залі відділу освіти Обухівської районної державної адміністрації відбулося засідання атестаційної комісії ІІ рівня.

         Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до  законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”,  “Про позашкільну освіту”,  наказу Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.12.2011 р. № 1473 і Міністерства освіти і науки від 09.08.2013р.№ 1135 відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

        Обов`язковою умовою організації та проведення атестації  є дотримання законодавчих та нормативних вимог, об`єктивність в оцінюванні діяльності педагогів.

        Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника  займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. 

       Атестація педагогічних працівників у 2018/2019 навчальному році дала змогу визначити рівень знань, умінь, творчості педагогів, об’єктивно оцінити їх діяльність, а також сприяла удосконаленню методичної і професійної майстерності . Районною атестаційною комісією ІІ рівня був проатестований 71 педагогічний працівник,  комісіями  закладів загальної середньої освіти  – 30. Всього по району проатестований 101 педагог.